Na tym zdjęciu widoczna jest wspaniała delta największej rzeki wpadającej do Morza Kaspijskiego. Jak nazywa się ta rzeka?

Wołga
Ural
Dniepr
Amu Daria
Delta Wołgi znacznie po­więk­szy­ła się w trakcie ubie­głe­go wieku, co związane jest z opa­da­niem poziomu wody Morza Ka­spij­skie­go. W roku 1880 delta zaj­mo­wa­ła 3,222 km². Dziś jest to już ponad 27,000 km², a sze­ro­kość delty wynosi około 160 km.

Rozkład odpowiedzi

Wołga
Ural
Dniepr
Amu Daria
odpowiedzi
flagRosja
90%
3%
0%
3%
31
flagNorwegia
89%
2%
8%
0%
47
flagWłochy
83%
4%
4%
6%
65
flagLitwa
83%
5%
8%
2%
36
flagAustria
81%
5%
13%
0%
37
flagBelgia
80%
0%
13%
6%
30
flagGrecja
80%
8%
8%
4%
25
flagAustralia
78%
10%
5%
5%
37
flagNiemcy
75%
6%
13%
4%
255
flagHiszpania
75%
7%
11%
5%
52
flagDania
75%
3%
9%
9%
33
flagKanada
73%
4%
17%
4%
82
flagPolska
70%
9%
13%
6%
19803
flagFrancja
70%
8%
13%
6%
58
flagIrlandia
69%
9%
13%
6%
72
flagWielka Brytania
67%
9%
16%
4%
608
flagNieznany
67%
11%
13%
7%
533
flagStany Zjednoczone
63%
17%
9%
7%
811
flagHolandia
62%
5%
24%
7%
78
flagIndie
60%
11%
9%
7%
127

Płeć

men73%
women65%
Wołga
73%
65%
Ural
8%
11%
Dniepr
11%
15%
Amu Daria
6%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na tym zdjęciu widoczna jest wspaniała delta największej rzeki wpadającej do Morza Kaspijskiego. Jak nazywa się ta rzeka?
21812
70%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.