Na zdjęciu widoczne są pozostałości po Mohendżo-Daro. Gdzie się ono znajdowało?

w dolinie Indusu
w Mezopotamii
w dzisiejszej Kambodży
w zachodniej Afryki
Mo­hen­dżo­-Da­ro, zbu­do­wa­ne ok. 2600 p.n.e, to jedno z miast pierw­szej hi­sto­rycz­nej cy­wi­li­za­cji sub­kon­ty­nen­tu in­dyj­skie­go i jednej z pierw­szych cy­wi­li­za­cji miej­skich na świecie. Miało ok. 50 tys. miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

w dolinie Indusu
w Mezopotamii
w dzisiejszej Kambodży
w zachodniej Afryki
odpowiedzi
flagNieznany
35%
39%
12%
11%
132
flagWłochy
35%
23%
23%
17%
17
flagHolandia
33%
27%
38%
0%
18
flagPolska
30%
38%
21%
9%
4091
flagNiemcy
27%
34%
24%
13%
61
flagWielka Brytania
26%
41%
19%
11%
96
flagFrancja
16%
61%
16%
5%
18
flagStany Zjednoczone
10%
44%
24%
20%
29
flagIrlandia
6%
46%
20%
26%
15

Płeć

men29%
women27%
w dolinie Indusu
29%
27%
w Mezopotamii
38%
37%
w dzisiejszej Kambodży
20%
24%
w zachodniej Afryki
10%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na zdjęciu widoczne są pozostałości po Mohendżo-Daro. Gdzie się ono znajdowało?
4577
30%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Comrogues
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.