Na zdjęciu widoczne są pozostałości po Mohendżo-Daro. Gdzie się ono znajdowało?

w dolinie Indusu
w Mezopotamii
w dzisiejszej Kambodży
w zachodniej Afryki
Mo­hen­dżo­-Da­ro, zbu­do­wa­ne ok. 2600 p.n.e, to jedno z miast pierw­szej hi­sto­rycz­nej cy­wi­li­za­cji sub­kon­ty­nen­tu in­dyj­skie­go i jednej z pierw­szych cy­wi­li­za­cji miej­skich na świecie. Miało ok. 50 tys. miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

w dolinie Indusu
w Mezopotamii
w dzisiejszej Kambodży
w zachodniej Afryki
odpowiedzi
flagNieznany
54%
18%
13%
9%
22
flagWłochy
37%
25%
25%
12%
16
flagHolandia
33%
27%
38%
0%
18
flagPolska
30%
37%
21%
9%
3689
flagWielka Brytania
27%
40%
20%
11%
90
flagNiemcy
27%
35%
25%
11%
59
flagFrancja
16%
61%
16%
5%
18
flagStany Zjednoczone
11%
44%
25%
18%
27
flagIrlandia
7%
42%
21%
28%
14

Płeć

men30%
women26%
w dolinie Indusu
30%
26%
w Mezopotamii
36%
38%
w dzisiejszej Kambodży
21%
24%
w zachodniej Afryki
11%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na zdjęciu widoczne są pozostałości po Mohendżo-Daro. Gdzie się ono znajdowało?
4039
29%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Comrogues
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.