Na zdjęciu widoczne są pozostałości po Mohendżo-Daro. Gdzie się ono znajdowało?

w dolinie Indusu
w Mezopotamii
w dzisiejszej Kambodży
w zachodniej Afryki
Mo­hen­dżo­-Da­ro, zbu­do­wa­ne ok. 2600 p.n.e, to jedno z miast pierw­szej hi­sto­rycz­nej cy­wi­li­za­cji sub­kon­ty­nen­tu in­dyj­skie­go i jednej z pierw­szych cy­wi­li­za­cji miej­skich na świecie. Miało ok. 50 tys. miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

w dolinie Indusu
w Mezopotamii
w dzisiejszej Kambodży
w zachodniej Afryki
odpowiedzi
flagNieznany
33%
40%
17%
8%
342
flagPolska
31%
38%
21%
9%
5479
flagWielka Brytania
27%
40%
19%
11%
115
flagWłochy
25%
29%
25%
18%
27
flagHolandia
25%
37%
33%
4%
24
flagNiemcy
23%
35%
27%
13%
80
flagFrancja
16%
61%
16%
5%
18
flagSzwecja
16%
75%
8%
0%
12
flagStany Zjednoczone
10%
43%
26%
20%
30
flagNorwegia
9%
63%
9%
18%
11
flagIrlandia
6%
46%
20%
26%
15

Płeć

men31%
women29%
w dolinie Indusu
31%
29%
w Mezopotamii
37%
36%
w dzisiejszej Kambodży
20%
24%
w zachodniej Afryki
9%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na zdjęciu widoczne są pozostałości po Mohendżo-Daro. Gdzie się ono znajdowało?
6283
30%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Comrogues
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.