Najdłuższa nazwa prawdziwej miejscowości na świecie to ?

Siedmiogroderaen
Błagowieszczeńsk
Taumatawhakatangi
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Nazwa miej­sco­wo­ści (58 liter) jest naj­dłuż­szą za­re­je­stro­wa­ną nazwą ad­mi­ni­stra­cyj­ną w Wielkiej Bry­ta­nii, naj­dłuż­szą ist­nie­ją­cą nazwą miej­sco­wo­ści i trzecią naj­dłuż­szą nazwą geo­gra­ficz­ną na świecie. W tłu­ma­cze­niu z wa­lij­skie­go oznacza: "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn nie­da­le­ko wodnego wiru pod Czerwoną pieczarą przy kościele św. Ty­si­lia­". Dla uła­twie­nia nazwa często skracana jest do Llan­fa­ir­pwll lub Llanfair P. G.

Rozkład odpowiedzi

Siedmiogroderaen
Błagowieszczeńsk
Taumatawhakatangi
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
odpowiedzi
flagWielka Brytania
8%
8%
8%
75%
12
flagPolska
3%
3%
18%
74%
871
flagNieznany
1%
4%
20%
72%
170

Płeć

men77%
women75%
Siedmiogroderaen
1%
3%
Błagowieszczeńsk
3%
1%
Taumatawhakatangi
17%
20%
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
77%
75%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najdłuższa nazwa prawdziwej miejscowości na świecie to ?
1097
73%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.