Najdłuższa nazwa prawdziwej miejscowości na świecie to ?

Siedmiogroderaen
Błagowieszczeńsk
Taumatawhakatangi
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Nazwa miej­sco­wo­ści (58 liter) jest naj­dłuż­szą za­re­je­stro­wa­ną nazwą ad­mi­ni­stra­cyj­ną w Wielkiej Bry­ta­nii, naj­dłuż­szą ist­nie­ją­cą nazwą miej­sco­wo­ści i trzecią naj­dłuż­szą nazwą geo­gra­ficz­ną na świecie. W tłu­ma­cze­niu z wa­lij­skie­go oznacza: "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn nie­da­le­ko wodnego wiru pod Czerwoną pieczarą przy kościele św. Ty­si­lia­". Dla uła­twie­nia nazwa często skracana jest do Llan­fa­ir­pwll lub Llanfair P. G.

Rozkład odpowiedzi

Siedmiogroderaen
Błagowieszczeńsk
Taumatawhakatangi
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
odpowiedzi
flagNieznany
2%
4%
19%
74%
194
flagPolska
3%
4%
18%
72%
1281
flagWielka Brytania
4%
4%
26%
60%
23

Płeć

men78%
women73%
Siedmiogroderaen
1%
3%
Błagowieszczeńsk
3%
2%
Taumatawhakatangi
16%
20%
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
78%
73%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najdłuższa nazwa prawdziwej miejscowości na świecie to ?
1573
72%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.