Najdroższą grą komputerową wszechczasów jest...

Star Wars: The Old Republic
Grand Theft Auto V
Destiny
Call of Duty: Modern Warfare 2
Koszt pro­duk­cji gry jest daleki od 500 mln dolarów. Za­zna­czo­no jed­no­cze­śnie, że pół miliarda dolarów wiąże się z dłu­go­ter­mi­no­wy­mi in­we­sty­cja­mi w rozwój marki. Oznacza to mniej więcej tyle, że pie­nią­dze pójdą zarówno w pro­duk­cję gry, jej mar­ke­tin­g, utrzy­ma­nie ser­we­ró­w, praw­do­po­dob­nie także de­we­lo­ping do­dat­kó­w, itd.

Rozkład odpowiedzi

Star Wars: The Old Republic
Grand Theft Auto V
Destiny
Call of Duty: Modern Warfare 2
odpowiedzi
flagNieznany
10%
58%
21%
9%
278
flagPolska
14%
52%
20%
12%
974

Płeć

men21%
women16%
Star Wars: The Old Republic
10%
18%
Grand Theft Auto V
59%
42%
Destiny
21%
16%
Call of Duty: Modern Warfare 2
8%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najdroższą grą komputerową wszechczasów jest...
1291
21%

Szczegóły

Autor: Hermenegildiusz
Ilustracja: Pimkie
Czytaj więcej: www.gry-online.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.