Najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni globusa (kuli) biegnąca po jej powierzchni to?

loksodroma
izoklina
torodroma
ortodroma
Na mapie Mer­ka­to­ra or­to­dro­ma jest linią krzywą wygiętą w kierunku bliż­sze­go bieguna ziem­skie­go, w prze­ci­wień­stwie do lok­so­dro­my, która przecina wszyst­kie po­łu­dni­ki pod tym samym kątem, a na mapie Mer­ka­to­ra jest linią prostą. Wy­zna­cza­nie linii or­to­dro­my jest ważne w na­ucza­niu na­wi­ga­cji, gdyż powinny się nią poruszać na dłuż­szych od­le­gło­ściach statki wodne i po­wietrz­ne.

Rozkład odpowiedzi

loksodroma
izoklina
torodroma
ortodroma
odpowiedzi
flagPolska
19%
19%
38%
23%
26
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men28%
women28%
loksodroma
28%
14%
izoklina
14%
42%
torodroma
28%
14%
ortodroma
28%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni globusa (kuli) biegnąca po jej powierzchni to?
28
21%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: McSush
Czytaj więcej: wikipedia Ortodroma
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.