Najstarszym odznaczeniem państwowym w Polsce jest :

Order Orła Białego
Order Virtuti Militari
Order Odrodzenia Polski
Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej
Naj­star­szym i naj­wyż­szy­m, pań­stwo­wym od­zna­cze­niem za zasługi cywilne i wojskowe jest Order Orła Białego. Usta­no­wił go król August II Mocny 1 XI 1705 roku. Order Virtuti Militari usta­no­wio­ny został 22 VI 1792 roku przez Sta­ni­sła­wa Augusta Po­nia­tow­skie­go. Order Od­ro­dze­nia Polski usta­no­wił Sejm Rzecz­po­spo­li­tej 4 II 1921 roku. Order Zasługi Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej przy­zna­wa­ny jest od 16 paź­dzier­ni­ka 1992 roku.

Rozkład odpowiedzi

Order Orła Białego
Order Virtuti Militari
Order Odrodzenia Polski
Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
4
flagNepal
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
71%
28%
0%
0%
7
flagAustria
50%
50%
0%
0%
2
flagNiemcy
50%
50%
0%
0%
2
flagPolska
45%
42%
6%
4%
172
flagNieznany
40%
40%
20%
0%
10
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1
flagFrancja
0%
100%
0%
0%
1
flagOman
0%
100%
0%
0%
1
flagCzechy
0%
0%
0%
100%
1
flagSerbia
0%
100%
0%
0%
1
flagDżibuti
0%
0%
100%
0%
1
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men42%
women42%
Order Orła Białego
42%
42%
Order Virtuti Militari
42%
52%
Order Odrodzenia Polski
13%
5%
Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej
2%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najstarszym odznaczeniem państwowym w Polsce jest :
206
46%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.