Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
Aparaty ra­pa­tro­nicz­ne (nazwa od rapid action elec­tro­ni­c) skon­stro­wa­ne zostały w celu re­je­stra­cji zdjęć wcze­snych faz próbnych wybuchów ją­dro­wych. Miały eks­tre­mal­nie krótki czas na­świe­tla­nia zdjęć, do­cho­dzą­cy do 10 na­no­se­kund. W ich kon­struk­cji wy­ko­rzy­sta­no migawki elek­tro­-op­tycz­ne, skła­da­ją­ce się z dwóch dwóch filtrów po­la­ry­za­cyj­nych i ma­te­ria­łu zmie­nia­ją­ce­go po­la­ry­za­cję światła zależnie od pola elek­trycz­ne­go (efekt Kerra).

Rozkład odpowiedzi

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
odpowiedzi
flagFinlandia
7%
7%
84%
0%
13
flagWłochy
9%
3%
75%
12%
32
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
0%
75%
20%
20
flagGrecja
13%
20%
60%
6%
15
flagNorwegia
20%
2%
57%
20%
35
flagAustralia
19%
4%
57%
19%
21
flagIndie
21%
6%
51%
19%
102
flagNiemcy
17%
8%
50%
22%
102
flagHolandia
20%
10%
50%
20%
30
flagPolska
19%
9%
46%
24%
7421
flagStany Zjednoczone
21%
8%
45%
24%
289
flagWielka Brytania
17%
5%
45%
30%
220
flagIrlandia
13%
8%
43%
34%
23
flagFrancja
29%
11%
41%
17%
17
flagNieznany
21%
7%
35%
35%
514
flagUkraina
16%
0%
33%
41%
12
flagKanada
10%
26%
31%
31%
19
flagFilipiny
41%
0%
25%
33%
12
flagPołudniowa Afryka
10%
0%
20%
70%
10

Płeć

men45%
women47%
wystrzałów z broni palnej
18%
21%
startów rakiet
6%
10%
eksplozji bomb jądrowych
45%
47%
fal dźwiękowych
28%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?
8460
45%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.