Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
Aparaty ra­pa­tro­nicz­ne (nazwa od rapid action elec­tro­ni­c) skon­stro­wa­ne zostały w celu re­je­stra­cji zdjęć wcze­snych faz próbnych wybuchów ją­dro­wych. Miały eks­tre­mal­nie krótki czas na­świe­tla­nia zdjęć, do­cho­dzą­cy do 10 na­no­se­kund. W ich kon­struk­cji wy­ko­rzy­sta­no migawki elek­tro­-op­tycz­ne, skła­da­ją­ce się z dwóch dwóch filtrów po­la­ry­za­cyj­nych i ma­te­ria­łu zmie­nia­ją­ce­go po­la­ry­za­cję światła zależnie od pola elek­trycz­ne­go (efekt Kerra).

Rozkład odpowiedzi

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
odpowiedzi
flagFinlandia
9%
9%
81%
0%
11
flagWłochy
11%
3%
74%
11%
27
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
0%
66%
26%
15
flagGrecja
8%
16%
66%
8%
12
flagNorwegia
16%
3%
61%
19%
31
flagIndie
22%
6%
51%
20%
99
flagNiemcy
16%
8%
51%
21%
78
flagPolska
19%
9%
47%
22%
5243
flagStany Zjednoczone
21%
8%
46%
23%
280
flagFrancja
33%
13%
46%
6%
15
flagWielka Brytania
19%
5%
44%
29%
174
flagAustralia
25%
6%
43%
25%
16
flagIrlandia
18%
12%
43%
25%
16
flagNieznany
41%
2%
41%
12%
41
flagHolandia
25%
12%
41%
20%
24
flagUkraina
20%
0%
30%
50%
10
flagKanada
11%
27%
27%
33%
18
flagFilipiny
36%
0%
27%
36%
11
flagPołudniowa Afryka
10%
0%
20%
70%
10

Płeć

men51%
women47%
wystrzałów z broni palnej
20%
21%
startów rakiet
5%
11%
eksplozji bomb jądrowych
51%
47%
fal dźwiękowych
22%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?
5699
47%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.