Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
Aparaty ra­pa­tro­nicz­ne (nazwa od rapid action elec­tro­ni­c) skon­stro­wa­ne zostały w celu re­je­stra­cji zdjęć wcze­snych faz próbnych wybuchów ją­dro­wych. Miały eks­tre­mal­nie krótki czas na­świe­tla­nia zdjęć, do­cho­dzą­cy do 10 na­no­se­kund. W ich kon­struk­cji wy­ko­rzy­sta­no migawki elek­tro­-op­tycz­ne, skła­da­ją­ce się z dwóch dwóch filtrów po­la­ry­za­cyj­nych i ma­te­ria­łu zmie­nia­ją­ce­go po­la­ry­za­cję światła zależnie od pola elek­trycz­ne­go (efekt Kerra).

Rozkład odpowiedzi

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
odpowiedzi
flagFinlandia
7%
7%
84%
0%
13
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
0%
76%
15%
26
flagWłochy
12%
2%
71%
12%
39
flagSzwecja
10%
0%
63%
26%
30
flagAustralia
17%
4%
60%
17%
23
flagHolandia
17%
6%
59%
17%
47
flagNorwegia
19%
2%
58%
19%
36
flagGrecja
11%
17%
58%
11%
17
flagNiemcy
16%
8%
52%
22%
122
flagIndie
22%
8%
49%
19%
111
flagPolska
18%
9%
46%
24%
8531
flagWielka Brytania
16%
5%
46%
30%
253
flagAustria
27%
18%
45%
9%
11
flagStany Zjednoczone
21%
8%
44%
24%
309
flagFrancja
29%
11%
41%
17%
17
flagIrlandia
15%
7%
38%
38%
26
flagNieznany
21%
7%
35%
35%
580
flagUkraina
16%
0%
33%
41%
12
flagKanada
15%
25%
30%
30%
20
flagFilipiny
41%
0%
25%
33%
12

Płeć

men45%
women49%
wystrzałów z broni palnej
18%
20%
startów rakiet
6%
10%
eksplozji bomb jądrowych
45%
49%
fal dźwiękowych
28%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?
9763
46%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.