Największa na świecie biblioteka to

Biblioteka Escorial
Królewska Biblioteka w Kopenhadze
Biblioteka Joanina
Biblioteka Kongresu
Siedziba naj­więk­szej bi­blio­te­ki na świecie zlo­ka­li­zo­wa­na jest w Wa­szyng­to­nie. Jej zbiory sięgają 160 mln. Rocznie to miejsce odwiedza blisko 1.75 mln ludzi, a za­trud­nie­nie znajduje tutaj przeszło 3,5 tys. osób. Do jej naj­cie­kaw­szych okazów należą między innymi: Biblia Gu­ten­ber­ga, pierwsza książka wydana w Stanach Zjed­no­czo­nych – The Bay Psalm Book, książka sznur­ko­wa, naj­mniej­sza książka świata – Old King Cole, czy kolekcja kie­szon­ko­wych glo­bu­sów.

Rozkład odpowiedzi

Biblioteka Escorial
Królewska Biblioteka w Kopenhadze
Biblioteka Joanina
Biblioteka Kongresu
odpowiedzi
flagPolska
9%
28%
7%
54%
243

Płeć

men63%
women43%
Biblioteka Escorial
2%
9%
Królewska Biblioteka w Kopenhadze
21%
31%
Biblioteka Joanina
12%
15%
Biblioteka Kongresu
63%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Największa na świecie biblioteka to
265
53%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Eduardo Merille
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.