Największe miasto Katalonii to:

Madryt
Barcelona
Sewilla
Walencja
Bar­ce­lo­na to naj­więk­sze miasto Ka­ta­lo­nii, a jed­no­cze­śnie jej ośrodek kul­tu­ro­wy oraz ad­mi­ni­stra­cyj­ny. Jest to drugie co do wiel­ko­ści miasto w całej Hisz­pa­nii.

Rozkład odpowiedzi

Madryt
Barcelona
Sewilla
Walencja
odpowiedzi
flagNieznany
8%
91%
0%
0%
12
flagWielka Brytania
16%
83%
0%
0%
12
flagPolska
7%
82%
7%
2%
427

Płeć

men93%
women77%
Madryt
3%
8%
Barcelona
93%
77%
Sewilla
0%
14%
Walencja
3%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Największe miasto Katalonii to:
488
82%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Nick Kenrick
Czytaj więcej: wikipedia Katalonia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.