Największy stan Brazylii to?

Mato Grosso
Para
Amazonas
Bahia
Brazylia jest państwem fe­de­ra­cyj­nym złożonym z 26 stanów (port. estado), które tworzą unię. Wszyst­kie stany dzielą się na me­zo­re­gio­ny, które to dzielą się na mi­kro­re­gio­ny, na­to­miast te na gminy. Naj­więk­szym stanem Brazylii jest Amazonas o po­wierzch­ni 1 570 947 km2, a drugi w ko­lej­no­ści jest stan Para 1 247 703 km2.

Rozkład odpowiedzi

Mato Grosso
Para
Amazonas
Bahia
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagFinlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagPolska
20%
13%
51%
14%
115
flagStany Zjednoczone
22%
33%
33%
11%
9
flagNieznany
66%
0%
33%
0%
3
flagWłochy
33%
33%
0%
33%
3
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
2
flagArmenia
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
1
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagIndie
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men41%
women46%
Mato Grosso
29%
30%
Para
19%
7%
Amazonas
41%
46%
Bahia
9%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Największy stan Brazylii to?
132
47%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.