Największy sukces Agnieszki Radwańskiej to udział w finale Turnieju Wielkoszlemowego ...

French Open
US Open
Wimbledon
Australien Open
Na wiel­kosz­le­mo­wym Wim­ble­do­nie w 2012 r. osią­gnę­ła finał, co było naj­więk­szym sukcesem polskiej te­ni­sist­ki od czasów Jadwigi Ję­drze­jow­skiej. W meczu o mi­strzo­stwo zmie­rzy­ła się z czte­ro­krot­ną zwy­cięż­czy­nią tur­nie­ju, Sereną Wil­liams. Mecz za­koń­czył się prze­gra­ną Polki 1:6, 7:5, 2:6.

Rozkład odpowiedzi

French Open
US Open
Wimbledon
Australien Open
odpowiedzi
flagPolska
0%
7%
76%
14%
227
flagNieznany
18%
18%
63%
0%
11

Płeć

men80%
women59%
French Open
1%
4%
US Open
7%
18%
Wimbledon
80%
59%
Australien Open
10%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Największy sukces Agnieszki Radwańskiej to udział w finale Turnieju Wielkoszlemowego ...
256
75%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Katherine Shann
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.