Największy z terrierów określany "królem terrierów" to:

Bultterrier
Staford terrier
Airedale terrier
Fox terrier
Rasa powstała w połowie zeszłego stulecia do polowań na wydry.W czasie I wojny świa­to­wej airedale spraw­dził się w armii ame­ry­kań­skiej jako łącz­no­ścio­wiec na pierw­szej linii frontu oraz w służbie war­tow­ni­czej. Niemałą sku­tecz­no­ścią wykazał się również w pracy po­li­cyj­nej. Dzisiaj airedale jest głównie wiernym psem po­ko­jo­wym oraz obrońcą mienia i do­mow­ni­ków.

Rozkład odpowiedzi

Bultterrier
Staford terrier
Airedale terrier
Fox terrier
odpowiedzi
flagPolska
25%
29%
29%
14%
1035
flagNieznany
33%
25%
25%
14%
174
flagWielka Brytania
23%
42%
19%
14%
21

Płeć

men25%
women37%
Bultterrier
29%
23%
Staford terrier
25%
24%
Airedale terrier
25%
37%
Fox terrier
18%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Największy z terrierów określany "królem terrierów" to:
1283
29%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Lulu Hoeller
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.