Najwyższą klasą taneczną w tańcu towarzyskim jest:

A
F
S
M
Klasy taneczne w tańcu to­wa­rzy­skim po­cząw­szy od naj­niż­szej to: F, E, D, C, B, A, S. Ta ostatnia nazywana jest "klasą mi­strzow­ską mię­dzy­na­ro­do­wą­". Aby zdobyć daną klasę należy od­po­wied­nią liczbę razy zdobyć od­po­wied­nio wysokie miejsce na turnieju ta­necz­nym w danej klasie. Osobno zdobywa się klasy w tańcach la­ty­no­ame­ry­kań­skich i stan­dar­do­wych.

Rozkład odpowiedzi

A
F
S
M
odpowiedzi
flagPolska
30%
14%
42%
12%
397
flagNieznany
34%
17%
26%
21%
23

Płeć

men41%
women34%
A
30%
29%
F
14%
26%
S
41%
34%
M
14%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najwyższą klasą taneczną w tańcu towarzyskim jest:
455
41%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.