Najwyższą roczną amplitudę temperatur na Ziemi odnotowano w miejscowości Ojmiakon na Syberii, ile ona wynosi?

89 °C
98 °C
104 °C
111 °C
Naj­niż­sza tem­pe­ra­tu­ra za­no­to­wa­na w Oj­mia­ko­nie to –71 °C, a naj­wyż­sza 33 °C, co daje am­pli­tu­dę roczną aż 104 °C i miej­sco­wość ta zde­cy­do­wa­nie prowadzi w historii pomiarów na świecie. Nazwa Ojmiakon w języku jakuckim oznacza „nie­za­ma­rza­ją­cą wodę”, co jest na­wią­za­niem do po­bli­skich gorących źródeł. Po­zwo­li­ły one na za­ło­że­nie wsi w tym miejscu, pomimo wiecznej zmar­z­li­ny.

Rozkład odpowiedzi

89 °C
98 °C
104 °C
111 °C
odpowiedzi
flagAlbania
0%
0%
100%
0%
1
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagIzrael
0%
0%
100%
0%
1
flagSerbia
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
33%
33%
33%
0%
3
flagPolska
26%
21%
27%
24%
140
flagNieznany
25%
25%
25%
25%
8
flagWielka Brytania
50%
25%
25%
0%
4
flagWłochy
50%
50%
0%
0%
2
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagUzbekistan
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men35%
women25%
89 °C
20%
37%
98 °C
15%
18%
104 °C
35%
25%
111 °C
30%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najwyższą roczną amplitudę temperatur na Ziemi odnotowano w miejscowości Ojmiakon na Syberii, ile ona wynosi?
166
28%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Matt Mordfin
Czytaj więcej: wikipedia Ojmiakon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.