Najwyższy szczyt Ameryki Północnej to ...

Mount Logan
Denali
Orizaba
żaden z nich
Denali (po­przed­nia nazwa Mount McKin­ley) - naj­wyż­szy szczyt Ameryki Pół­noc­nej (co zapewnia mu miejsce w Koronie Ziemi), położony w górach Alaska, na terenie Parku Na­ro­do­we­go Denali w USA. W 2015roku przy­wró­co­na została pier­wot­na nazwa gó­ry­-De­na­li, która w jęz. Ata­ba­sków oznacza "wy­so­ki­". Przy użyciu tech­no­lo­gii GPS ustalono też dokładną wysokość góry - 6190 m.n.p.m.

Rozkład odpowiedzi

Mount Logan
Denali
Orizaba
żaden z nich
odpowiedzi
flagNieznany
11%
22%
2%
62%
85
flagPolska
14%
20%
4%
60%
1115
flagNiemcy
5%
11%
5%
77%
18
flagWielka Brytania
16%
9%
6%
67%
31

Płeć

men22%
women20%
Mount Logan
10%
14%
Denali
22%
20%
Orizaba
2%
4%
żaden z nich
63%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najwyższy szczyt Ameryki Północnej to ...
1324
20%

Szczegóły

Autor: Pomponia Algerio
Czytaj więcej: wikipedia Denali
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.