"Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który rozkazuje, prawie w takim samym stopniu jak u tego, który słucha". To cytat z ... ?

Tomasza Jeffersona
Monteskiusza
Arystotelesa
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
Baron de Mon­te­squ­ieu wybitny fran­cu­ski filozof, prawnik i pisarz doby Oświe­ce­nia , autor takich dzieł jak "O duchu praw " czy "Listów per­ski­ch". Kry­tycz­nie usto­sun­ko­wa­ny wobec ustroju przed­re­wo­lu­cyj­nej Francji. Jego teksty nie po­zba­wio­ne ironii i zło­śli­wo­ści są nie­wy­czer­pa­nym źródłem cytatów .

Rozkład odpowiedzi

Tomasza Jeffersona
Monteskiusza
Arystotelesa
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
odpowiedzi
flagPolska
14%
42%
27%
14%
823
flagNieznany
13%
39%
29%
17%
51
flagWielka Brytania
30%
20%
40%
10%
10

Płeć

men33%
women39%
Tomasza Jeffersona
16%
23%
Monteskiusza
33%
39%
Arystotelesa
33%
19%
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
17%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który rozkazuje, prawie w takim samym stopniu jak u tego, który słucha". To cytat z ... ?
909
42%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: pl.wikiquote.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.