Niepodległość od jakiego państwa uzyskał w 1971 roku Bangladesz?

Wielkiej Brytanii
Japonii
Indii
Pakistanu
Kiedy w 1947 roku Indie Bry­tyj­skie uzyskały nie­pod­le­głość od Wielkiej Bry­ta­nii, doszło do ich podziału na część hinduską i mu­zuł­mań­ską - Indie i Pa­ki­stan. Mu­zuł­mań­ska część regionu Bengal weszła w skład Pa­ki­sta­nu, choć od reszty państwa od­dzie­lo­na była całą sze­ro­ko­ścią Indii. W 1971 roku w wyniku wojny na­ro­do­wo­wy­zwo­leń­czej Ben­gal­czy­cy uzyskali nie­pod­le­głość od Pa­ki­sta­nu i utwo­rzy­li państwo Ban­gla­desz.

Rozkład odpowiedzi

Wielkiej Brytanii
Japonii
Indii
Pakistanu
odpowiedzi
flagWielka Brytania
21%
5%
26%
47%
19
flagPolska
31%
10%
27%
29%
894
flagNieznany
25%
10%
35%
28%
109
flagNiemcy
50%
0%
40%
10%
10

Płeć

men31%
women41%
Wielkiej Brytanii
32%
19%
Japonii
8%
11%
Indii
26%
27%
Pakistanu
31%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Niepodległość od jakiego państwa uzyskał w 1971 roku Bangladesz?
1077
30%

Szczegóły

Autor: albarn
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.