Nowa choroba nękajaca internautów to:

Cyberchondria
Interchondria
Technofobia
Cyberfobia
Szukanie w in­ter­ne­cie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych zdrowia, czyli ko­rzy­sta­nie z porad tzw. dr Google, jest zja­wi­skiem po­wszech­nym. Jednak pewna grupa osób, która zatraca się w takim za­cho­wa­niu, może popaść w cy­ber­chon­drię, in­ter­ne­to­wą odmianę hi­po­chon­drii.

Rozkład odpowiedzi

Cyberchondria
Interchondria
Technofobia
Cyberfobia
odpowiedzi
flagPolska
41%
12%
10%
36%
616
flagNieznany
41%
10%
0%
48%
29

Płeć

men39%
women48%
Cyberchondria
39%
48%
Interchondria
11%
6%
Technofobia
13%
8%
Cyberfobia
35%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Nowa choroba nękajaca internautów to:
687
40%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Eneas De Troya
Czytaj więcej: www.medonet.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.