Oś obrotu większości ciał niebieskich (dotyczy to również planet Układu Słonecznego) podlega;

Recesji
Precesji
Deflacji
Progresji
Siły ze­wnętrz­ne (pre­ce­syj­ne) dzia­ła­ją­ce na Ziemię od Słońca i Księżyca powodują od­chy­le­nie osi od jej kie­run­ku. Precesja osi Ziemi została odkryta przez Hip­par­cha w 130 roku p.n.e. Możliwe, że zjawisko to było znane i ob­ser­wo­wa­ne w sta­ro­żyt­nym Sumerze, a później w Egipcie.

Rozkład odpowiedzi

Recesji
Precesji
Deflacji
Progresji
odpowiedzi
flagPolska
12%
53%
17%
16%
248
flagNieznany
14%
35%
28%
21%
14

Płeć

men46%
women50%
Recesji
12%
8%
Precesji
46%
50%
Deflacji
25%
16%
Progresji
15%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Oś obrotu większości ciał niebieskich (dotyczy to również planet Układu Słonecznego) podlega;
281
51%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: NASA Blueshift
Czytaj więcej: wikipedia Precesja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.