O tym, że iloczyn wyznaczników macierzy jest równy wyznacznikowi iloczynu macierzy, mówi twierdzenie:

Leibniza
Lebesgue'a
Riemanna
Cauchy'ego
Twier­dze­nie Cau­chy­'e­go o wy­znacz­ni­kach macierzy stanowi jedną z pod­sta­wo­wych wła­sno­ści w teorii ma­cie­rzy. Jest wy­ko­rzy­sty­wa­ne w dowodach wielu twier­dzeń do­ty­czą­cych macierzy kwa­dra­to­wych.

Rozkład odpowiedzi

Leibniza
Lebesgue'a
Riemanna
Cauchy'ego
odpowiedzi
flagNieznany
27%
20%
20%
27%
29
flagPolska
28%
27%
23%
20%
218

Płeć

men23%
women15%
Leibniza
23%
26%
Lebesgue'a
29%
22%
Riemanna
22%
35%
Cauchy'ego
23%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
O tym, że iloczyn wyznaczników macierzy jest równy wyznacznikowi iloczynu macierzy, mówi twierdzenie:
267
22%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Dan Bach
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.