O tym, że iloczyn wyznaczników macierzy jest równy wyznacznikowi iloczynu macierzy, mówi twierdzenie:

Leibniza
Lebesgue'a
Riemanna
Cauchy'ego
Twier­dze­nie Cau­chy­'e­go o wy­znacz­ni­kach macierzy stanowi jedną z pod­sta­wo­wych wła­sno­ści w teorii ma­cie­rzy. Jest wy­ko­rzy­sty­wa­ne w dowodach wielu twier­dzeń do­ty­czą­cych macierzy kwa­dra­to­wych.

Rozkład odpowiedzi

Leibniza
Lebesgue'a
Riemanna
Cauchy'ego
odpowiedzi
flagArmenia
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwecja
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
23%
23%
30%
21%
71
flagNieznany
14%
57%
28%
0%
7
flagRosja
100%
0%
0%
0%
1
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men17%
women18%
Leibniza
20%
25%
Lebesgue'a
29%
12%
Riemanna
32%
43%
Cauchy'ego
17%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
O tym, że iloczyn wyznaczników macierzy jest równy wyznacznikowi iloczynu macierzy, mówi twierdzenie:
82
20%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Dan Bach
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.