Obiekt mniejszy niż objętość wynikająca z jego promienia Schwarzschilda to:

Obiekt Herbiga-Haro
Kwant
Czarna dziura
Taki obiekt nie ma prawa istnieć
Promień Schwarz­schil­da to cha­rak­te­ry­stycz­ny promień sto­wa­rzy­szo­ny z każdą ma­są­.Jest on pro­por­cjo­nal­ny do masy. Obiekt mniejszy niż objętość wy­ni­ka­ją­ca z jego pro­mie­nia Schwarz­schil­da nazywany jest czarną dziurą. Po­wierzch­nia wy­zna­cza­na przez promień Schwarz­schil­da spełnia rolę ho­ry­zon­tu zdarzeń. Ani światło, ani żadne cząstki nie mogą uciec przez tę po­wierzch­nię z obszaru we­wnątrz, sta­no­wią­ce­go czarną dziurę.

Rozkład odpowiedzi

Obiekt Herbiga-Haro
Kwant
Czarna dziura
Taki obiekt nie ma prawa istnieć
odpowiedzi
flagSzwajcaria
10%
20%
70%
0%
10
flagFrancja
7%
7%
69%
15%
13
flagHolandia
23%
10%
60%
6%
30
flagWłochy
15%
30%
53%
0%
13
flagPolska
16%
23%
41%
17%
6182
flagNorwegia
8%
33%
41%
16%
12
flagWielka Brytania
8%
30%
40%
20%
125
flagStany Zjednoczone
17%
20%
40%
20%
35
flagIrlandia
23%
23%
38%
15%
13
flagNieznany
16%
23%
35%
24%
705
flagSzwecja
7%
35%
35%
21%
14
flagNiemcy
19%
28%
32%
19%
67

Płeć

men39%
women42%
Obiekt Herbiga-Haro
16%
17%
Kwant
21%
23%
Czarna dziura
39%
42%
Taki obiekt nie ma prawa istnieć
22%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Obiekt mniejszy niż objętość wynikająca z jego promienia Schwarzschilda to:
7321
41%

Szczegóły

Autor: Astorre
Ilustracja: Toby Baier
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.