Obok kogo chciał być pochowany Tomasz Jefferson, autor Deklaracji Niepodległości USA?

poległego na wojnie syna
Jerzego Waszyngtona
Tadeusza Kościuszki
ukochanej żony
Jef­fer­son i Ko­ściusz­ko byli bliskimi przy­ja­ciół­mi. Tomasz w liście do Polaka prosił go, aby wrócił na starość do USA i spoczął po śmierci obok niego w Mon­ti­cel­lo. Z woli Ko­ściusz­ki Jef­fer­son był wy­ko­naw­cą te­sta­men­tu i dys­po­zy­to­rem jego ame­ry­kań­skich dóbr.

Rozkład odpowiedzi

poległego na wojnie syna
Jerzego Waszyngtona
Tadeusza Kościuszki
ukochanej żony
odpowiedzi
flagNieznany
7%
7%
85%
0%
14
flagPolska
10%
13%
62%
13%
326

Płeć

men72%
women56%
poległego na wojnie syna
5%
18%
Jerzego Waszyngtona
12%
5%
Tadeusza Kościuszki
72%
56%
ukochanej żony
9%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Obok kogo chciał być pochowany Tomasz Jefferson, autor Deklaracji Niepodległości USA?
360
62%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.