Obraz na ilustracji przedstawia kapitulację Brytyjczyków pod Yorktown. Która strona kapituluje?

lewa
środkowa
prawa
żadna
Po prawej pod sztan­da­rem Unii znajdują się oddziały gen. Wa­szyng­to­na. W centrum ka­pi­tu­lu­ją­cy lord Corn­wal­lis ze swymi "czer­wo­ny­mi kurt­ka­mi­". Z kolei po lewej pod mylącym, białym, ro­ja­li­stycz­nym sztan­da­rem Burbonów wspie­ra­ją­cy zbun­to­wa­nych ko­lo­ni­stó­w, fran­cu­ski korpus eks­pe­dy­cyj­ny La­fay­et­te­'a.

Rozkład odpowiedzi

lewa
środkowa
prawa
żadna
odpowiedzi
flagPolska
44%
29%
10%
14%
214
flagNieznany
47%
21%
4%
26%
23

Płeć

men26%
women18%
lewa
46%
50%
środkowa
26%
18%
prawa
9%
18%
żadna
17%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Obraz na ilustracji przedstawia kapitulację Brytyjczyków pod Yorktown. Która strona kapituluje?
251
28%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: P S
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.