Obraz na ilustracji przedstawia kapitulację Brytyjczyków pod Yorktown. Która strona kapituluje?

lewa
środkowa
prawa
żadna
Po prawej pod sztan­da­rem Unii znajdują się oddziały gen. Wa­szyng­to­na. W centrum ka­pi­tu­lu­ją­cy lord Corn­wal­lis ze swymi "czer­wo­ny­mi kurt­ka­mi­". Z kolei po lewej pod mylącym, białym, ro­ja­li­stycz­nym sztan­da­rem Burbonów wspie­ra­ją­cy zbun­to­wa­nych ko­lo­ni­stó­w, fran­cu­ski korpus eks­pe­dy­cyj­ny La­fay­et­te­'a.

Rozkład odpowiedzi

lewa
środkowa
prawa
żadna
odpowiedzi
flagSzwajcaria
10%
80%
10%
0%
10
flagPolska
43%
29%
11%
14%
648
flagNieznany
46%
26%
11%
15%
63

Płeć

men28%
women37%
lewa
45%
35%
środkowa
28%
37%
prawa
10%
14%
żadna
15%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Obraz na ilustracji przedstawia kapitulację Brytyjczyków pod Yorktown. Która strona kapituluje?
759
30%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: P S
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.