Obraz ,,Ofelia'' jest jednym z najsłynniejszych dzieł stworzonych przez prerafaelitów, kto go namalował?

William Hunt
Dante Gabriel Rossetti
John Everett Millais
James Collinson
Obraz prze­cho­wy­wa­ny w Tate Britain na­ma­lo­wał John Everett Millais w latach 1851–52. Autor za­in­spi­ro­wał się ,,Ham­le­te­m'' Szek­spi­ra. Obraz przed­sta­wia tra­gicz­ną śmierć Ofelii do­tknię­tej obłędem i tonącej powoli w stru­mie­niu wśród ze­rwa­nych kwiatów, śpie­wa­jąc przez cały czas . Obraz jest jednym z naj­słyn­niej­szych dzieł stwo­rzo­nych w kręgu grupy pre­ra­fa­eli­tów.

Rozkład odpowiedzi

William Hunt
Dante Gabriel Rossetti
John Everett Millais
James Collinson
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
4
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagAustria
0%
33%
66%
0%
3
flagNieznany
50%
0%
50%
0%
2
flagPolska
13%
34%
37%
15%
97
flagNamibia
0%
100%
0%
0%
1
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men45%
women42%
William Hunt
0%
14%
Dante Gabriel Rossetti
40%
35%
John Everett Millais
45%
42%
James Collinson
15%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Obraz ,,Ofelia'' jest jednym z najsłynniejszych dzieł stworzonych przez prerafaelitów, kto go namalował?
111
41%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.