Od czego pochodzi nazwa Azerbejdżanu?

Od języka Azerskiego
Od dawnej Albanii Kaukaskiej
Od satrapy Medii Atropatesa
Od nazwy plemienia Alanów
Nazwa Azer­bej­dża­nu pochodzi od satrapy Medii Atro­pa­te­sa, który nie władał jednak terenami obecnego Azer­bej­dża­nu, ale ziemią na południe od tego kraju. Wspo­mnia­ny wyżej satrapa dostał te tereny po śmierci Alek­san­dra III Wiel­kie­go. Utworzył na tych terenach nie­za­leż­ne państwo, znane jako Media Atro­pa­te­ne. Słowo Atro­pa­te­ne prze­kształ­ci­ło się w no­wo­per­skie Ādar­bāy­jān, czyli Azer­bej­dżan.

Rozkład odpowiedzi

Od języka Azerskiego
Od dawnej Albanii Kaukaskiej
Od satrapy Medii Atropatesa
Od nazwy plemienia Alanów
odpowiedzi
flagNieznany
28%
9%
28%
33%
21
flagPolska
28%
16%
25%
29%
275

Płeć

men25%
women31%
Od języka Azerskiego
26%
17%
Od dawnej Albanii Kaukaskiej
17%
20%
Od satrapy Medii Atropatesa
25%
31%
Od nazwy plemienia Alanów
30%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Od czego pochodzi nazwa Azerbejdżanu?
329
24%

Szczegóły

Autor: HuanManu
Ilustracja: SKopp
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.