Od czego zależy energia kinetyczna wybijanych elektronów z danego metalu przez fale elektromagnetyczne?

Od ruchu obiegowego Ziemi
Od częstotliwości fali elektromagnetycznej
Od natężenia fali elektromagnetycznej
Poprawne są odpowiedzi 2 i 3
Wynika to ze wzoru na energię ki­ne­tycz­ną wy­bi­ja­nych elek­tro­nów z metalu przez fotony (zja­wi­sko fo­to­elek­trycz­ne­): E = hν - W, gdzie h to tzw. stała Plancka, ν to czę­sto­tli­wość fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej W - praca wyjścia, cha­rak­te­ry­stycz­na dla danego metalu

Rozkład odpowiedzi

Od ruchu obiegowego Ziemi
Od częstotliwości fali elektromagnetycznej
Od natężenia fali elektromagnetycznej
Poprawne są odpowiedzi 2 i 3
odpowiedzi
flagPolska
3%
27%
14%
52%
961
flagNieznany
2%
26%
11%
59%
216
flagWielka Brytania
6%
26%
6%
60%
15

Płeć

men26%
women27%
Od ruchu obiegowego Ziemi
3%
3%
Od częstotliwości fali elektromagnetycznej
26%
27%
Od natężenia fali elektromagnetycznej
13%
15%
Poprawne są odpowiedzi 2 i 3
57%
53%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Od czego zależy energia kinetyczna wybijanych elektronów z danego metalu przez fale elektromagnetyczne?
1245
27%

Szczegóły

Autor: Edwin Masadowski
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.