Od jakiej książki zaczyna się Trylogia Ciągu Williama Gibsona?

Światło wirtualne
Graf Zero
Mona Liza Turbo
Neuromancer
"Neu­ro­man­ce­r" był pierwszą po­wie­ścią Williama Gibsona, zarazem pierwszą jego książką, która otwie­ra­ła cykl powieści Trylogii Ciągu. Do trylogii za­li­cza­ją się również trzy wcze­śniej­sze opo­wia­da­nia, które jednak nie były pu­bli­ko­wa­ne w formie książ­ko­wej. Uważana za pierwszą książkę w realiach cy­ber­pun­ku w ogóle.

Rozkład odpowiedzi

Światło wirtualne
Graf Zero
Mona Liza Turbo
Neuromancer
odpowiedzi
flagPolska
18%
33%
17%
30%
713
flagNieznany
20%
31%
20%
27%
118

Płeć

men25%
women28%
Światło wirtualne
21%
17%
Graf Zero
34%
29%
Mona Liza Turbo
17%
24%
Neuromancer
25%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Od jakiej książki zaczyna się Trylogia Ciągu Williama Gibsona?
862
30%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Frederic Poirot
Czytaj więcej: wikipedia Neuromancer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.