Od którego roku organizowane są zawody Tour de France?

1863
1883
1903
1923
Tour de France prze­pro­wa­dza­ny jest co­rocz­nie od 1903 – z wy­jąt­kiem dwóch przerw, mających miejsce w latach 1915-1918 (dzia­ła­nia mi­li­tar­ne I wojny świa­to­we­j) i 1940-1946 (dzia­ła­nia mi­li­tar­ne II wojny świa­to­we­j). Cał­ko­wi­ta długość trasy wyścigu liczy obecnie ponad 3000 ki­lo­me­tró­w, choć w prze­szło­ści bardzo często prze­kra­cza­ła ona 4000 km, a między 1911 i 1931 – nawet 5000 km.

Rozkład odpowiedzi

1863
1883
1903
1923
odpowiedzi
flagNiemcy
23%
14%
52%
8%
34
flagWielka Brytania
6%
24%
51%
17%
29
flagPolska
12%
27%
41%
18%
2713
flagNieznany
12%
29%
40%
17%
541
flagHolandia
9%
27%
36%
27%
11

Płeć

men41%
women36%
1863
12%
14%
1883
30%
26%
1903
41%
36%
1923
14%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Od którego roku organizowane są zawody Tour de France?
3416
41%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Tejvan Pettinger
Czytaj więcej: wikipedia Tour de France
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.