Od którego roku rozgrywany jest Turniej Czterech Skoczni?

1953
1959
1965
1971
Zawody roz­gry­wa­ne są na skocz­niach w Niem­czech (O­ber­st­dor­f, Gar­mi­sch-Par­ten­kir­che­n) i Austrii (Inns­bruc­k, Bi­scho­fsho­fe­n). Zwy­cięz­cą zostaje za­wod­ni­k, który zdobył naj­więk­szą liczbę punktów we wszyst­kich czterech kon­kur­sach łącznie.

Rozkład odpowiedzi

1953
1959
1965
1971
odpowiedzi
flagPolska
24%
28%
30%
14%
932
flagNieznany
21%
27%
37%
12%
198
flagWielka Brytania
10%
30%
40%
20%
10

Płeć

men23%
women32%
1953
23%
32%
1959
29%
31%
1965
35%
22%
1971
12%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Od którego roku rozgrywany jest Turniej Czterech Skoczni?
1191
24%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Kid Clutch
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.