Odwiedzenie którego obiektu we Florencji wspomina Dante w 'Boskiej Komedii'?

Most Ponte Vecchio
Baptysterium
Katedra Santa Maria del Fiore
Dzwonnica przykatedralna
Naj­star­szy flo­renc­ki most, łączący brzegi Arno - Ponte Vecchio, szczel­nie za­bu­do­wa­ny skle­pi­ka­mi złot­ni­kó­w, to miejsce, po którym spa­ce­ro­wał kiedyś Dante - co wspomina w 'Boskiej Ko­me­dii­'.

Rozkład odpowiedzi

Most Ponte Vecchio
Baptysterium
Katedra Santa Maria del Fiore
Dzwonnica przykatedralna
odpowiedzi
flagPolska
14%
11%
54%
19%
201
flagNieznany
9%
12%
63%
15%
33

Płeć

men12%
women18%
Most Ponte Vecchio
12%
18%
Baptysterium
14%
7%
Katedra Santa Maria del Fiore
59%
54%
Dzwonnica przykatedralna
13%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Odwiedzenie którego obiektu we Florencji wspomina Dante w 'Boskiej Komedii'?
258
14%

Szczegóły

Autor: AdamsUSA
Ilustracja: Chris Yunker
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.