Oglądane z góry rysunki z Nazca to;

Georyty
Geoglify
Reliefy
Skulptury
Geoglify stwo­rzo­ne przez Indian Nazca (ok r. 300 p.n.e. a 900 n.e ) przed­sta­wia­ją zarówno pozornie przy­pad­ko­we zbiory figur geo­me­trycz­ny­ch: kwa­dra­tów i trój­ką­tów oraz prostych linii cią­gną­cych się nawet przez 8 ki­lo­me­tró­w, jak i ogromne wi­ze­run­ki zwie­rząt. Odkryto je w 1926 r i do dzisiaj nie ma jed­no­myśl­ne­go wy­ja­śnie­nia do czego miały słuzyć.

Rozkład odpowiedzi

Georyty
Geoglify
Reliefy
Skulptury
odpowiedzi
flagNieznany
0%
63%
18%
18%
11
flagPolska
22%
48%
19%
8%
315

Płeć

men52%
women43%
Georyty
22%
23%
Geoglify
52%
43%
Reliefy
11%
26%
Skulptury
13%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Oglądane z góry rysunki z Nazca to;
354
50%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Diego Delso
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.