Oktoberfest to największy na świecie doroczny festiwal piwa. Co rozpoczęło tę tradycję?

królewskie wesele
świętowanie zjednoczenia Niemiec
ludowe dożynki
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
Książę Ludwik, póź­niej­szy król Bawarii, ożenił się z Księż­nicz­ką Teresą Sa­xe­-Hil­de­burg 12 Paź­dzier­ni­ka 1810. Miesz­kań­cy Mo­na­chium zostali za­pro­sze­ni na wielkie wesele zor­ga­ni­zo­wa­ne na polach przed bramą miasta, na­zwa­nych potem od imienia przy­szłej kró­lo­wej. Od tego czasu Okto­ber­fest or­ga­ni­zo­wa­ny jest co roku, z wy­jąt­kiem lat wojen lub epi­de­mii.

Rozkład odpowiedzi

królewskie wesele
świętowanie zjednoczenia Niemiec
ludowe dożynki
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
odpowiedzi
flagWłochy
45%
9%
36%
9%
11
flagNiemcy
35%
10%
25%
27%
85
flagStany Zjednoczone
33%
8%
33%
17%
106
flagNorwegia
33%
0%
16%
50%
12
flagPolska
25%
13%
31%
28%
4268
flagRosja
25%
8%
25%
41%
12
flagWielka Brytania
23%
8%
33%
32%
102
flagHolandia
19%
4%
14%
61%
21
flagFrancja
18%
18%
31%
31%
16
flagIndie
16%
16%
44%
22%
18
flagUkraina
15%
25%
25%
30%
20
flagNieznany
14%
22%
33%
28%
205
flagIrlandia
12%
12%
56%
18%
16
flagKanada
10%
0%
50%
40%
10

Płeć

men22%
women22%
królewskie wesele
22%
22%
świętowanie zjednoczenia Niemiec
14%
14%
ludowe dożynki
35%
33%
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
27%
29%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Thomas Sauzedde
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.