Oktoberfest to największy na świecie doroczny festiwal piwa. Co rozpoczęło tę tradycję?

królewskie wesele
świętowanie zjednoczenia Niemiec
ludowe dożynki
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
Książę Ludwik, póź­niej­szy król Bawarii, ożenił się z Księż­nicz­ką Teresą Sa­xe­-Hil­de­burg 12 Paź­dzier­ni­ka 1810. Miesz­kań­cy Mo­na­chium zostali za­pro­sze­ni na wielkie wesele zor­ga­ni­zo­wa­ne na polach przed bramą miasta, na­zwa­nych potem od imienia przy­szłej kró­lo­wej. Od tego czasu Okto­ber­fest or­ga­ni­zo­wa­ny jest co roku, z wy­jąt­kiem lat wojen lub epi­de­mii.

Rozkład odpowiedzi

królewskie wesele
świętowanie zjednoczenia Niemiec
ludowe dożynki
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
odpowiedzi
flagWłochy
45%
9%
36%
9%
11
flagNiemcy
36%
10%
24%
27%
74
flagStany Zjednoczone
34%
8%
33%
17%
102
flagNorwegia
33%
0%
16%
50%
12
flagPolska
26%
12%
31%
28%
3703
flagUkraina
25%
16%
25%
33%
12
flagWielka Brytania
24%
10%
32%
30%
89
flagRosja
20%
10%
20%
50%
10
flagFrancja
18%
18%
31%
31%
16
flagIndie
17%
17%
41%
23%
17
flagNieznany
13%
21%
32%
31%
73
flagHolandia
13%
6%
6%
73%
15
flagIrlandia
13%
13%
60%
13%
15
flagKanada
10%
0%
50%
40%
10

Płeć

men25%
women22%
królewskie wesele
25%
23%
świętowanie zjednoczenia Niemiec
11%
14%
ludowe dożynki
34%
32%
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
27%
30%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Thomas Sauzedde
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.