Order Zbawiciela to najwyższe odznaczenie którego państwa?

Albania
Bułgaria
Cypr
Grecja
Order Zba­wi­cie­la to naj­star­sze i naj­wyż­sze od­zna­cze­nie greckie. Usta­no­wio­ny został 3 lipca 1829. Imię Zba­wi­cie­la nadano orderowi na pamiątkę wiary, że Grecja od­zy­ska­ła nie­pod­le­głość dzięki pomocy Boga. Nadawany może być oby­wa­te­lom greckim za wybitne zasługi dla kraju w czasie wojny lub pokoju oraz wybitnym cu­dzo­ziem­com.

Rozkład odpowiedzi

Albania
Bułgaria
Cypr
Grecja
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
5%
16%
20%
56%
53
flagNamibia
0%
100%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men61%
women25%
Albania
0%
0%
Bułgaria
22%
12%
Cypr
16%
62%
Grecja
61%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Order Zbawiciela to najwyższe odznaczenie którego państwa?
58
55%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Robert Prummel
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.