Osobliwością Wigierskiego Parku Nardowego są dystroficzne jeziora śródleśne. Jaka jest ich zwyczajowa nazwa?

torfianki
suchary
spleje
oczka
Suchar – zwy­cza­jo­wa nazwa jezior po­li­hu­mu­so­wych lub dys­tro­ficz­nych wy­stę­pu­ją­cych na Su­walsz­czyź­nie. Nazwa pochodzi od okre­śle­nia «suchy», tzn. pusty, bez­ryb­ny. Naj­bar­dziej znane są suchary położone na terenie Wi­gier­skie­go Parku Na­ro­do­we­go. Spośród 17 tam wy­stę­pu­ją­cych naj­więk­szym jest Duży Sucharek (8,9 ha według M. Waśkiel; 11 ha według S. Ma­cie­jew­skie­go­), a naj­głęb­szym - Wądołek (15 m).

Rozkład odpowiedzi

torfianki
suchary
spleje
oczka
odpowiedzi
flagPolska
38%
29%
20%
11%
254
flagNieznany
50%
10%
20%
20%
10

Płeć

men24%
women12%
torfianki
37%
48%
suchary
24%
12%
spleje
25%
21%
oczka
12%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Osobliwością Wigierskiego Parku Nardowego są dystroficzne jeziora śródleśne. Jaka jest ich zwyczajowa nazwa?
285
28%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Paul Schulze
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.