Pakt trzech został zawarty 27 września 1940 roku w Berlinie między ...

Niemcami, Włochami, Japończykami
Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami
Niemcami, Węgrami, Bułgarami
Niemcami, Chińczykami, Norwegami
po­ro­zu­mie­nie, które zostało pod­pi­sa­ne przez rządy Niemiec, Włoch i Japonii 27 września 1940 w Ber­li­nie, w trakcie II wojny świa­to­wej. Miał za zadanie sfor­ma­li­zo­wa­nie współ­pra­cy tych trzech państw.

Rozkład odpowiedzi

Niemcami, Włochami, Japończykami
Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami
Niemcami, Węgrami, Bułgarami
Niemcami, Chińczykami, Norwegami
odpowiedzi
flagHolandia
90%
3%
3%
3%
33
flagNieznany
85%
6%
6%
0%
912
flagNorwegia
83%
0%
5%
5%
18
flagFrancja
82%
11%
0%
0%
17
flagWłochy
81%
9%
0%
0%
11
flagPolska
80%
11%
6%
1%
7482
flagSzwecja
77%
9%
9%
0%
22
flagWielka Brytania
75%
18%
5%
0%
149
flagIrlandia
75%
16%
8%
0%
24
flagStany Zjednoczone
73%
14%
4%
0%
41
flagNiemcy
70%
16%
9%
0%
113
flagHiszpania
70%
20%
10%
0%
10

Płeć

men84%
women71%
Niemcami, Włochami, Japończykami
84%
71%
Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami
8%
17%
Niemcami, Węgrami, Bułgarami
6%
8%
Niemcami, Chińczykami, Norwegami
0%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pakt trzech został zawarty 27 września 1940 roku w Berlinie między ...
8954
80%

Szczegóły

Autor: Dariusz Duczyminski
Ilustracja: Gianpiero Addis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.