Pierwszą ręczną kamerę filmową o napędzie automatycznym, skonstruował ;

Kazimierz Prószyński
Louis Le Princ
Władimir Kosma Zworykin
Bracia Lumière
Pierwszą ręczną kamerę filmową, która była rów­no­cze­śnie pierwszą na świecie kamerą o napędzie au­to­ma­tycz­ny­m, skon­stru­ował w 1908 roku polski wy­na­laz­ca oraz kon­struk­tor Ka­zi­mierz Pró­szyń­ski. Jego wy­na­la­zek nosił nazwę aeroskop i sto­so­wa­ny był przez pro­fe­sjo­nal­nych re­por­te­rów w latach 1911–1935.

Rozkład odpowiedzi

Kazimierz Prószyński
Louis Le Princ
Władimir Kosma Zworykin
Bracia Lumière
odpowiedzi
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
100%
0%
0%
0%
1
flagPolska
51%
14%
8%
26%
49
flagNieznany
0%
50%
0%
50%
2
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagIrlandia
0%
100%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men42%
women60%
Kazimierz Prószyński
42%
60%
Louis Le Princ
7%
20%
Władimir Kosma Zworykin
14%
0%
Bracia Lumière
35%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pierwszą ręczną kamerę filmową o napędzie automatycznym, skonstruował ;
56
48%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Lucius Kwok
Czytaj więcej: wikipedia Kamera filmowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.