Pierwsza z plag egipskich, to:

Nieprzenikniona ciemność
Grad
Szarańcza
Zamiana wód Nilu w krew
Kolejne plagi egipskie to: zamiana wód Nilu w krew; żaby; komary; bąki/ muchy; pomór bydła; wrzody; grad; sza­rań­cza; ciem­ność. Osta­tecz­nie ne­go­cja­cje z Faraonem za­koń­czy­ły się śmiercią wszyst­kich pier­wo­rod­nych synów Egiptu.

Rozkład odpowiedzi

Nieprzenikniona ciemność
Grad
Szarańcza
Zamiana wód Nilu w krew
odpowiedzi
flagPolska
19%
8%
33%
39%
408
flagNieznany
25%
12%
25%
37%
16

Płeć

men50%
women40%
Nieprzenikniona ciemność
15%
21%
Grad
7%
8%
Szarańcza
26%
29%
Zamiana wód Nilu w krew
50%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pierwsza z plag egipskich, to:
459
39%

Szczegóły

Autor: Kamilas
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Plagi egipskie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.