Kto dokonał pierwszych zaślubin Polski z morzem po odzyskaniu niepodległości?

Piłsudski
Paderewski
Mościcki
Haller
10 lutego 1920 generał Józef Haller wraz z mi­ni­strem spraw we­wnętrz­nych Sta­ni­sła­wem Woj­cie­chow­skim oraz nową ad­mi­ni­stra­cją Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go przybył do Pucka, gdzie dokonał sym­bo­licz­nych zaślubin Polski z Bał­ty­kiem. W ręce Józefa Hallera zostały po­da­ro­wa­ne dwa pla­ty­no­we pier­ście­nie.

Rozkład odpowiedzi

Piłsudski
Paderewski
Mościcki
Haller
odpowiedzi
flagNiemcy
10%
0%
0%
89%
19
flagWielka Brytania
17%
0%
17%
64%
17
flagPolska
20%
13%
15%
50%
761
flagNieznany
28%
19%
10%
42%
57

Płeć

men48%
women31%
Piłsudski
18%
24%
Paderewski
18%
12%
Mościcki
13%
31%
Haller
48%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto dokonał pierwszych zaślubin Polski z morzem po odzyskaniu niepodległości?
894
52%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.