Pierwszym pełnometrażowym filmem animowanym, w całości złożonym z ujęć komputerowych był;

Shrek
Ice Age
Final Fantasy
Toy Story
Pierw­szym peł­no­me­tra­żo­wym filmem ani­mo­wa­nym wy­ko­na­nym w technice CGI był Toy Sto­ry­[(1995). W trakcie re­ali­za­cji- 27 ani­ma­to­rów pra­co­wa­ło przy 400 kom­pu­te­rach słu­żą­cych do animacji postaci. Prace trwały prawie cztery lata . Film odniósł ogromny ko­mer­cyj­ny sukces i doczekał się sequeli.

Rozkład odpowiedzi

Shrek
Ice Age
Final Fantasy
Toy Story
odpowiedzi
flagAustria
0%
0%
0%
100%
2
flagSeszele
0%
0%
0%
100%
1
flagTrynidad i Tobago
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
15%
10%
18%
54%
153
flagWielka Brytania
50%
0%
0%
50%
2
flagNieznany
11%
22%
22%
44%
9
flagSzwajcaria
0%
33%
66%
0%
3
flagNiemcy
0%
100%
0%
0%
1
flagKorea Południowa
0%
100%
0%
0%
1
flagDania
0%
0%
0%
0%
1

Płeć

men67%
women37%
Shrek
8%
25%
Ice Age
14%
6%
Final Fantasy
8%
31%
Toy Story
67%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pierwszym pełnometrażowym filmem animowanym, w całości złożonym z ujęć komputerowych był;
174
52%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Lloyd Davis
Czytaj więcej: www.audiowizualni.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.