Pierwszym Soborem Powszechnym był:

Sobór trydencki
Sobór jerozolimski
Sobór watykański I
Sobór efeski
Pierwszy Sobór po­wszech­ny odbył się w 49 r. w Je­ro­zo­li­mie. Wy­da­rze­nie opisane jest w Dziejach Apo­stol­ski­ch, a udział w nim brali m.in. apo­sto­ło­wie. Uczest­ni­cy soboru za­sta­na­wia­li się głównie tym, czy przed Chrztem należy pogan poddać ob­rze­za­niu.

Rozkład odpowiedzi

Sobór trydencki
Sobór jerozolimski
Sobór watykański I
Sobór efeski
odpowiedzi
flagPolska
37%
28%
18%
14%
377
flagNieznany
45%
25%
8%
20%
24

Płeć

men23%
women32%
Sobór trydencki
48%
36%
Sobór jerozolimski
23%
32%
Sobór watykański I
21%
15%
Sobór efeski
7%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pierwszym Soborem Powszechnym był:
422
28%

Szczegóły

Autor: Kamilas
Ilustracja: foto daniel
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.