Pies laboratoryjny Horáka to rasa przeznaczona do:

do wykrywania związków chemicznych
do lotów kosmicznych
do doświadczeń laboratoryjnych
do klonowania
Pies la­bo­ra­to­ryj­ny Horáka, Czeski łaciaty pies (czes. Horákův la­bo­ra­tor­ní pes, Český strakatý pes) – rasa psa prze­zna­czo­na do badań i do­świad­czeń la­bo­ra­to­ryj­ny­ch, stwo­rzo­na przez cze­skie­go kynologa Fran­ti­ška Horáka. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne były do badań z zakresu chi­rur­gii i prze­szcze­pó­w, lub badań far­ma­ko­lo­gicz­nych oraz układu ner­wo­we­go.

Rozkład odpowiedzi

do wykrywania związków chemicznych
do lotów kosmicznych
do doświadczeń laboratoryjnych
do klonowania
odpowiedzi
flagNieznany
39%
13%
34%
12%
188
flagPolska
35%
13%
33%
17%
1218
flagWielka Brytania
46%
0%
33%
20%
15
flagNiemcy
45%
18%
27%
9%
11

Płeć

men31%
women36%
do wykrywania związków chemicznych
40%
42%
do lotów kosmicznych
11%
9%
do doświadczeń laboratoryjnych
31%
36%
do klonowania
17%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pies laboratoryjny Horáka to rasa przeznaczona do:
1410
34%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Justin Hall

Historia

9 kwietnia 2017 17:00:06 utworzył Dragona Sobik »
23 sierpnia 2017 11:05:25 zmienił Rokit »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.