Ploter jest to ...

kontroler DJ z efektem LED
urządzenie kreślące
rodzaj kodeka muzycznego
rodzaj dżojstika
Ploter to kom­pu­te­ro­we urzą­dze­nie pe­ry­fe­ryj­ne, służące do pracy z dużymi płaskimi po­wierzch­nia­mi, mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, gra­we­ro­wać itp. Plotery są również używane do kre­śle­nia map. Ploterów używają głównie graficy kom­pu­te­ro­wi, po­li­gra­fo­wie i ar­chi­tek­ci.

Rozkład odpowiedzi

kontroler DJ z efektem LED
urządzenie kreślące
rodzaj kodeka muzycznego
rodzaj dżojstika
odpowiedzi
flagPolska
19%
54%
16%
8%
307
flagNieznany
15%
50%
25%
5%
20

Płeć

men53%
women36%
kontroler DJ z efektem LED
20%
10%
urządzenie kreślące
53%
36%
rodzaj kodeka muzycznego
18%
47%
rodzaj dżojstika
8%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ploter jest to ...
344
53%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: DenGraphics
Czytaj więcej: wikipedia Ploter
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.