Pod koniec XIX wieku państwa europejskie podzieliły między siebie większość Afryki, pozostawiając tylko dwa w pełni niezależne kraje. Jednym z nich była Liberia. Jaki był drugi?

Mozambik
Maroko
Madagaskar
Etiopia
Się­ga­ją­ca ko­rze­nia­mi drugiego ty­siąc­le­cia p.n.e., Etiopia przez prawie całą swoją historię była nie­za­leż­ną mo­nar­chią (znaną też jako kró­le­stwo Aksum). Stała się przez to symbolem i wzorem nie­za­leż­no­ści dla innych krajów Afry­kań­skich. Kiedy po II wojnie świa­to­wej uzy­ski­wa­ły one nie­za­leż­no­ść, często używały w swoich flagach kolorów flagi Etiopii. Stolica Etiopii, Addis Abeba, stała się siedzibą kilku or­ga­ni­za­cji pa­na­fry­kań­skich.

Rozkład odpowiedzi

Mozambik
Maroko
Madagaskar
Etiopia
odpowiedzi
flagSzwajcaria
7%
15%
0%
76%
13
flagFrancja
16%
4%
20%
58%
24
flagSzwecja
19%
15%
7%
57%
26
flagWielka Brytania
11%
13%
20%
53%
295
flagNieznany
12%
14%
21%
52%
373
flagUkraina
16%
16%
16%
50%
24
flagPolska
13%
17%
19%
49%
10267
flagNiemcy
12%
16%
21%
48%
150
flagWłochy
10%
17%
25%
47%
40
flagStany Zjednoczone
10%
21%
18%
46%
228
flagHolandia
21%
16%
16%
45%
42
flagNorwegia
8%
36%
12%
44%
25
flagRosja
20%
12%
24%
44%
25
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
33%
25%
0%
41%
12
flagHiszpania
9%
13%
31%
40%
22
flagKanada
13%
19%
22%
38%
36
flagIrlandia
20%
14%
20%
38%
34
flagDania
28%
21%
14%
35%
14
flagAustria
26%
17%
30%
26%
23
flagIndie
37%
29%
7%
22%
27

Płeć

men54%
women40%
Mozambik
11%
16%
Maroko
14%
22%
Madagaskar
19%
21%
Etiopia
54%
40%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.