Pod koniec XX wieku, o jakim państwie mówiono, że większość terytoriów to tzw. ,,krajobraz księżycowy"?

Benin
Tuvalu
Nauru
Tonga
Utwo­rze­nie się takiego kra­jo­bra­zu, spo­wo­do­wa­ne było tym, że na Nauru znaj­do­wa­ły się ogromne złoża fosforu, które były wy­do­by­wa­ne w ogrom­nych ilo­ściach. Z tego powodu w latach sześć­dzie­sią­tych i sie­dem­dzie­sią­tych XX wieku Nauru mogło się cieszyć z jednego z naj­wyż­szych dochodów na jednego miesz­kań­ca na świecie.

Rozkład odpowiedzi

Benin
Tuvalu
Nauru
Tonga
odpowiedzi
flagPolska
14%
29%
29%
25%
2280
flagNieznany
13%
30%
28%
27%
462
flagWielka Brytania
12%
36%
27%
24%
33
flagNiemcy
25%
33%
25%
16%
12
flagStany Zjednoczone
10%
50%
20%
20%
10

Płeć

men29%
women31%
Benin
13%
9%
Tuvalu
31%
32%
Nauru
29%
31%
Tonga
25%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pod koniec XX wieku, o jakim państwie mówiono, że większość terytoriów to tzw. ,,krajobraz księżycowy"?
2881
29%

Szczegóły

Autor: Wirek
Ilustracja: ARM
Czytaj więcej: wikipedia Nauru
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.