Podczas desantu w Normandii 6.VI.1944, Alianci atakowali francuskie wybrzeże. Na ilu plażach został wyładowany desant wojsk?

jednej
dwóch
pięciu
sześciu
Desant został prze­pro­wa­dzo­ny na pięć sek­to­ró­w,dzie­lą­cych się na plaże o kryp­to­ni­ma­ch: Ju­no­,Gol­d,Swor­d,U­tah i Omaha. Zajęcie pierw­szych czterech sektorów nie kosz­to­wa­ło Aliantów straty wielu żoł­nie­rzy. Naj­krwaw­sze walki toczyły się na plaży Omaha. Zginęło tam ok 3 000 żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich. Wy­da­rze­nie to za­po­cząt­ko­wa­ło ist­nie­nie Za­chod­nie­go Frontu w Europie i było po­cząt­kiem końca ist­nie­nia hi­tle­row­skich Nie­mie­c,po­nie­waż wraz z jego prze­pro­wa­dze­niem spełnił się naj­gor­szy koszmar Hitlera - walka na dwóch frontach w Europie.

Rozkład odpowiedzi

jednej
dwóch
pięciu
sześciu
odpowiedzi
flagFrancja
10%
20%
70%
0%
10
flagNorwegia
7%
23%
61%
7%
13
flagNiemcy
13%
24%
57%
4%
61
flagWłochy
16%
8%
50%
16%
12
flagNieznany
14%
27%
48%
9%
797
flagWielka Brytania
8%
31%
47%
12%
80
flagPolska
16%
28%
45%
9%
4389
flagStany Zjednoczone
13%
46%
33%
6%
15
flagHolandia
6%
20%
33%
26%
15

Płeć

men47%
women35%
jednej
15%
17%
dwóch
25%
37%
pięciu
47%
35%
sześciu
10%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podczas desantu w Normandii 6.VI.1944, Alianci atakowali francuskie wybrzeże. Na ilu plażach został wyładowany desant wojsk?
5496
46%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.