Podczas drugiej wojny światowej parze polskich okrętów podwodnych ORP "Dzik" i ORP " Sokół" ,odnoszących sukcesy na Morzu Śródziemnym , Alianci nadali zaszczytny przydomek. Jaki ?

"Straszne Bliźniaki"
"Nieustraszeni Polacy "
"Bohaterowie Głębin"
"Podwodni Pogromcy"
Prze­ka­za­ne Polskiej Ma­ry­nar­ce Wojennej przez Bry­tyj­czy­ków na czas wojny dwa okręty typu U były małymi , prostymi kon­struk­cja­mi prze­zna­czo­ny­mi pier­wot­nie do działań na wodach wokół Wielkiej Brytanii .Okazały się bardzo sku­tecz­ną bronią na za­mknię­tym akwenie Morza Śród­ziem­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

"Straszne Bliźniaki"
"Nieustraszeni Polacy "
"Bohaterowie Głębin"
"Podwodni Pogromcy"
odpowiedzi
flagPolska
49%
12%
16%
20%
1128
flagNieznany
45%
12%
18%
23%
112
flagNiemcy
41%
8%
16%
33%
12

Płeć

men50%
women28%
"Straszne Bliźniaki"
50%
28%
"Nieustraszeni Polacy "
9%
10%
"Bohaterowie Głębin"
18%
31%
"Podwodni Pogromcy"
20%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podczas drugiej wojny światowej parze polskich okrętów podwodnych ORP "Dzik" i ORP " Sokół" ,odnoszących sukcesy na Morzu Śródziemnym , Alianci nadali zaszczytny przydomek. Jaki ?
1293
49%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.