Podczas II wojny światowej norweski ruch oporu przeprowadził serię akcji sabotażowych przeciw hydroelektrowni w Vemor. Dlaczego?

by utrudnić pracę niemieckich lotnisk
by utrudnić pracę platform wiertniczych
by utrudnić pracę baz U-botów
by uderzyć w niemiecki program nuklearny
W 1934 w Vemorsk wy­bu­do­wa­no pierwszą ko­mer­cyj­ną hy­dro­elek­trow­nię, która wy­twa­rza­ła ciężką wodę - jako produkt uboczny pro­duk­cji nawozów sztucz­nych. W roku 1943 zespół nor­we­skich ko­man­do­sów (sz­ko­lo­nych w Wielkiej Bry­ta­nii) prze­pro­wa­dził operację Gun­ner­si­de, w trakcie której znisz­czył urzą­dze­nia hy­dro­elek­trow­ni. Uważa się, że był to naj­bar­dziej udany akt sabotażu podczas II wojny świa­to­wej.

Rozkład odpowiedzi

by utrudnić pracę niemieckich lotnisk
by utrudnić pracę platform wiertniczych
by utrudnić pracę baz U-botów
by uderzyć w niemiecki program nuklearny
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
12%
87%
24
flagAustralia
8%
8%
6%
72%
48
flagKanada
2%
7%
19%
70%
41
flagWielka Brytania
5%
6%
15%
69%
466
flagFinlandia
18%
0%
6%
68%
16
flagWłochy
15%
5%
10%
70%
20
flagFrancja
4%
6%
24%
64%
45
flagStany Zjednoczone
9%
6%
17%
63%
605
flagNiemcy
7%
6%
20%
63%
212
flagHiszpania
11%
11%
11%
61%
18
flagSzwecja
3%
12%
21%
59%
32
flagRosja
0%
16%
16%
58%
12
flagHolandia
5%
14%
21%
57%
56
flagIrlandia
12%
6%
20%
57%
49
flagPolska
11%
11%
23%
53%
15366
flagNorwegia
18%
8%
19%
50%
86
flagIndie
20%
8%
18%
50%
48
flagDania
15%
15%
25%
45%
20
flagNieznany
11%
14%
34%
39%
866
flagBelgia
11%
15%
30%
38%
26

Płeć

men46%
women44%
by utrudnić pracę niemieckich lotnisk
10%
13%
by utrudnić pracę platform wiertniczych
13%
15%
by utrudnić pracę baz U-botów
29%
26%
by uderzyć w niemiecki program nuklearny
46%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podczas II wojny światowej norweski ruch oporu przeprowadził serię akcji sabotażowych przeciw hydroelektrowni w Vemor. Dlaczego?
17245
53%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.