Podczas których igrzysk olimpijskich ZSRR pokonało Jugosławię w finale piłki nożnej 8 grudnia?

Los Angeles, 1932
Melbourne, 1956
Montreal, 1976
Sydney, 2000
Ze względu na po­ło­że­nie Mel­bo­ur­ne na po­łu­dnio­wej półkuli, igrzyska letnie 1956 roz­gry­wa­no w li­sto­pa­dzie i grudniu. Sta­no­wi­ło to problem dla spor­tow­ców przy­zwy­cza­jo­nych do od­po­czyn­ku o tej porze roku. Następne igrzyska w Au­stra­lii, w Syndey w roku 2000, roz­gry­wa­no już we wrze­śniu.

Rozkład odpowiedzi

Los Angeles, 1932
Melbourne, 1956
Montreal, 1976
Sydney, 2000
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
93%
3%
3%
32
flagCzechy
5%
89%
5%
0%
19
flagHiszpania
0%
82%
17%
0%
17
flagDania
4%
68%
18%
4%
22
flagKanada
6%
68%
18%
6%
16
flagAustria
8%
66%
16%
8%
24
flagAustralia
2%
65%
12%
20%
40
flagFrancja
5%
63%
20%
8%
58
flagWłochy
20%
62%
12%
4%
24
flagUkraina
0%
62%
31%
6%
16
flagHolandia
10%
61%
19%
8%
68
flagNiemcy
11%
60%
21%
5%
192
flagPolska
10%
58%
23%
7%
15771
flagWielka Brytania
12%
58%
22%
4%
385
flagIrlandia
18%
56%
25%
0%
44
flagStany Zjednoczone
15%
50%
23%
9%
274
flagSzwecja
14%
50%
32%
3%
28
flagNieznany
13%
47%
32%
5%
1023
flagNorwegia
17%
45%
25%
11%
35
flagIndie
26%
35%
23%
12%
71

Płeć

men54%
women54%
Los Angeles, 1932
12%
10%
Melbourne, 1956
54%
54%
Montreal, 1976
28%
26%
Sydney, 2000
5%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podczas których igrzysk olimpijskich ZSRR pokonało Jugosławię w finale piłki nożnej 8 grudnia?
17825
58%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.