Podczas których igrzysk olimpijskich ZSRR pokonało Jugosławię w finale piłki nożnej 8 grudnia?

Los Angeles, 1932
Melbourne, 1956
Montreal, 1976
Sydney, 2000
Ze względu na po­ło­że­nie Mel­bo­ur­ne na po­łu­dnio­wej półkuli, igrzyska letnie 1956 roz­gry­wa­no w li­sto­pa­dzie i grudniu. Sta­no­wi­ło to problem dla spor­tow­ców przy­zwy­cza­jo­nych do od­po­czyn­ku o tej porze roku. Następne igrzyska w Au­stra­lii, w Syndey w roku 2000, roz­gry­wa­no już we wrze­śniu.

Rozkład odpowiedzi

Los Angeles, 1932
Melbourne, 1956
Montreal, 1976
Sydney, 2000
odpowiedzi
flagCzechy
0%
94%
5%
0%
17
flagHiszpania
0%
82%
17%
0%
17
flagBelgia
6%
80%
13%
0%
15
flagDania
4%
68%
18%
4%
22
flagKanada
6%
68%
18%
6%
16
flagAustria
8%
66%
16%
8%
24
flagAustralia
2%
65%
12%
20%
40
flagWłochy
21%
65%
8%
4%
23
flagHolandia
10%
64%
17%
7%
64
flagFrancja
5%
64%
21%
7%
57
flagUkraina
0%
62%
31%
6%
16
flagNiemcy
11%
61%
21%
5%
190
flagPolska
10%
58%
23%
7%
15299
flagWielka Brytania
13%
58%
22%
4%
375
flagIrlandia
19%
56%
24%
0%
41
flagSzwecja
12%
54%
29%
4%
24
flagStany Zjednoczone
15%
50%
24%
9%
268
flagNieznany
13%
47%
32%
5%
1000
flagNorwegia
15%
45%
27%
12%
33
flagIndie
27%
36%
23%
13%
69

Płeć

men54%
women54%
Los Angeles, 1932
11%
10%
Melbourne, 1956
54%
54%
Montreal, 1976
28%
26%
Sydney, 2000
5%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podczas których igrzysk olimpijskich ZSRR pokonało Jugosławię w finale piłki nożnej 8 grudnia?
17281
57%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.