Podczas których igrzysk olimpijskich ZSRR pokonało Jugosławię w finale piłki nożnej 8 grudnia?

Los Angeles, 1932
Melbourne, 1956
Montreal, 1976
Sydney, 2000
Ze względu na po­ło­że­nie Mel­bo­ur­ne na po­łu­dnio­wej półkuli, igrzyska letnie 1956 roz­gry­wa­no w li­sto­pa­dzie i grudniu. Sta­no­wi­ło to problem dla spor­tow­ców przy­zwy­cza­jo­nych do od­po­czyn­ku o tej porze roku. Następne igrzyska w Au­stra­lii, w Syndey w roku 2000, roz­gry­wa­no już we wrze­śniu.

Rozkład odpowiedzi

Los Angeles, 1932
Melbourne, 1956
Montreal, 1976
Sydney, 2000
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
94%
2%
2%
35
flagCzechy
5%
89%
5%
0%
19
flagHiszpania
0%
82%
17%
0%
17
flagDania
4%
69%
17%
4%
23
flagAustralia
2%
67%
10%
19%
46
flagAustria
8%
66%
16%
8%
24
flagWłochy
20%
64%
12%
4%
25
flagKanada
5%
64%
23%
5%
17
flagHolandia
9%
63%
18%
8%
71
flagFrancja
5%
63%
20%
8%
58
flagUkraina
0%
62%
31%
6%
16
flagNiemcy
11%
61%
21%
5%
195
flagPolska
10%
58%
22%
6%
16328
flagWielka Brytania
12%
58%
22%
4%
396
flagIrlandia
18%
54%
27%
0%
48
flagStany Zjednoczone
15%
51%
23%
9%
282
flagSzwecja
14%
50%
32%
3%
28
flagNieznany
13%
47%
32%
5%
1040
flagNorwegia
17%
45%
25%
11%
35
flagIndie
25%
35%
22%
14%
74

Płeć

men54%
women54%
Los Angeles, 1932
12%
10%
Melbourne, 1956
54%
54%
Montreal, 1976
28%
26%
Sydney, 2000
5%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podczas których igrzysk olimpijskich ZSRR pokonało Jugosławię w finale piłki nożnej 8 grudnia?
18431
58%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.