Podkowa to symbol:

pecha
dobrobytu
Szwecji
szczęścia
Podkowa wieszana nad wejściem do domu (naj­czę­ściej nad fron­to­wy­mi drzwia­mi) miała zapewnić miesz­kań­com szczę­ście, zdrowie oraz ochronę. Do dziś pomimo, że jest coraz mnie osób wie­rzą­cych w prze­są­dy, możemy w nie­któ­rych domach zauważyć za­wie­szo­ne podkowy.

Rozkład odpowiedzi

pecha
dobrobytu
Szwecji
szczęścia
odpowiedzi
flagPolska
1%
4%
1%
92%
843
flagNieznany
4%
5%
0%
90%
94
flagNiemcy
0%
0%
0%
90%
10
flagWielka Brytania
0%
18%
0%
81%
11

Płeć

men90%
women95%
pecha
2%
1%
dobrobytu
6%
3%
Szwecji
0%
0%
szczęścia
90%
95%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podkowa to symbol:
993
92%

Szczegóły

Autor: wszystkiesymbole.pl
Ilustracja: Jamain
Czytaj więcej: wszystkiesymbole.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.