Polska nazwa rajskich ptaków ,to;

Cudowronki
Cudoptaki
Cudokawki
Cudaki
Rajskie pta­ki­(Pa­ra­di­sa­eida­e) w polskim na­zew­nic­twie ofi­cjal­nie nazywane są Cu­dow­ron­ka­mi. Znane są z ba­jecz­ne­go upie­rze­nia, nie­zwy­kłych zalotów i głosu. Istnieje ok. 42 gatunków za­li­cza­nych do tej rodziny. Or­ni­to­lo­dzy stwier­dzi­li też 20 typów krzy­żó­wek pomiędzy ga­tun­ka­mi na wol­no­ści.

Rozkład odpowiedzi

Cudowronki
Cudoptaki
Cudokawki
Cudaki
odpowiedzi
flagNieznany
45%
35%
10%
10%
20
flagPolska
32%
27%
13%
25%
262

Płeć

men40%
women21%
Cudowronki
40%
21%
Cudoptaki
28%
23%
Cudokawki
9%
21%
Cudaki
21%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Polska nazwa rajskich ptaków ,to;
301
32%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Richarderari
Czytaj więcej: wikipedia Cudowronki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.